primo tumblr
street edge II #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

street edge II #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

street edge II #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

street edge II #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

The beast from outher space! (Taken with Instagram at my bathroom)

The beast from outher space! (Taken with Instagram at my bathroom)

Taken with Instagram at my bathroom

Taken with Instagram at my bathroom

Good morning… (Taken with Instagram at my bathroom)

Good morning… (Taken with Instagram at my bathroom)

gran coppia di ferri #speedtriple #Triumph #ferrari458italia  (Taken with instagram)

gran coppia di ferri #speedtriple #Triumph #ferrari458italia (Taken with instagram)

Finalmente mia! #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

Finalmente mia! #speedtriple #Triumph #motorcycle (Taken with instagram)

me in my vader anh suite (Taken with instagram)

me in my vader anh suite (Taken with instagram)

Train (Taken with instagram)

Train (Taken with instagram)

Wendyyyy? (Taken with Instagram at Stazione Ravenna)

Wendyyyy? (Taken with Instagram at Stazione Ravenna)